Huisregels

Huisregels

  1. CANICROSS
    1.1. Materiaal
  2. Honden
  3. Deelnemers
  4. Sportieve ethiek
  5. Afstanden en (weers9omstandigheden
  6. Instructie Parcoursopbouw
  7. Instructie Parcoursbegeleiders
  8. CANICROSS

1. CANICROSS

Canicross Voor alle disciplines geldt dat er met 1 hond wordt gestart (geen 2- of meerspannen). Canicross is een loopwedstrijd met de hond waarbij baas en hond samen een team vormen en
(hard) lopend een parcours afleggen op een overwegend zachte ondergrond. De hond is daarbij
aangelijnd (zie hoofdstuk materiaal)

Deze discipline is toegankelijk voor personen met of zonder licentie en omvat de volgende vaste
catgorieën (officiële reeksen ECF ): –

Pupillen: tot en met 10 jaar
Junioren B: van 11 tot en met 14 jaar
Junioren A: van 15 tot en met 18 jaar
Senioren: van 19 tot en met 39 jaar
Veteranen I: van 40 tot en met 49 jaar
Veteranen II: van 50 jaar en ouder
Het geboortejaar en niet de leeftijd gedurende het seizoen is hierbij bepalend. Iemand die in
december 2015 50 jaar wordt is dus al vanaf januari 2015 veteraan II.
Wanneer een categorie minder dan 3 deelnemers heeft, kan deze categorie worden samengevoegd
met de voorgaande leeftijdscategorie (met uitzondering van de Pupillen).

1.1. Materiaal
Voor de veiligheid en het welzijn van de hond is het juiste materiaal van groot belang. Het is dan ook
ongewenst canicross of bikejöring te beoefenen met ander materiaal dan hieronder beschreven. Bij
wedstrijden kan een deelnemer worden uitgesloten als het gebruikte materiaal niet aan de eisen
voldoet. Voor het beoefenen van canicross: – verplicht: – Een goed passend harnas/tuig voor de hond
en een verende lijn, maximaal 2m in uitgerekte toestand. – Een heupgordel of ander
bevestigingsmiddel voor de lijn waarmee handsfree kan worden gelopen. – aangeraden: een
heupgordel voor de loper. Bij uitzondering (bijvoorbeeld bij eerste deelname) kan er met een
gewone halsband en riem worden gestart, maar alleen op de Fun-canicross en bij een niet-trekkende
hond. De deelnemer dient dit te melden bij de inschrijving waarna de dierenarts en/of de
wedstrijdleiding beoordelen of hiervoor toestemming wordt gegeven.

2. Honden
Voor de honden zijn de volgende geldige vaccinaties verplicht:
D Hondenziekte – H Hepatitis – L Leptospirose – P Parvovirose
Daarnaast wordt de neusenting tegen Kennelhoest (PB) aanbevolen omdat tijdens wedstrijden de
kans op besmetting via de drinkbakken vrij groot is.
Een geldige Rabiës-inenting is wettelijk verplicht bij deelname aan wedstrijden in het buitenland en
in Nederland voor honden van buitenlandse deelnemers.
In het geval de deelnemers middels titerbepaling het bloed van hun hond hebben laten onderzoeken
op antistoffen, wordt de verklaring van de dierenarts geaccepteerd, mits de geldigheidsduur niet
langer is dan 3 jaar.
Voor alle honden moet een geldig paspoort of inentingsboekje kunnen worden getoond.
Identificatie door middel van een chip is verplicht bij internationale wedstrijden.
Worden niet toegelaten: – zieke of verzwakte honden; – drachtige teven of teven die < 10 weken
geleden geworpen hebben.
Een hond die ongeschikt bevonden wordt krijgt een startverbod. De wedstrijdleiding wordt hiervan
door de dierenarts op de hoogte gebracht. Een hond mag op dezelfde dag slechts eenmaal een lang
parcours afleggen (canicross lange afstand of bikejöring) en maximaal 2 afstanden. (Uitzondering
vormt het parcours van de pupillen dat als 3e afstand mag worden gelopen.)
Loopse teven moeten bij de inschrijving aangemeld worden zodat ze als laatste kunnen starten. In
dit geval wordt het sterk aanbevolen een product te gebruiken om de geur te maskeren.
Een muilkorf wordt aangeraden bij agressieve honden (of angstbijters) en kan verplicht worden
gesteld door de dierenarts of de wedstrijdleiding. Deze mag de ademhaling niet belemmeren en
moet comfortabel zitten.
Tijdens de wedstrijden dienen de deelnemers de honden aangelijnd te houden langs het parcours en
bij de start/finish

3. Deelnemers
De deelname geschiedt op eigen risico.

4. Afstanden en (weers) omstandigheden
De adviesafstanden per categorie zijn:
Lange afstand: 5 tot 8 km
Korte afstand: 2 tot 3 km
Pupillen: 1 km Instapklasse (Fun):
1km Als door hoge temperaturen de omstandigheden zodanig zijn dat de gezondheid van de honden
in gevaar komt, kan de wedstrijdleiding besluiten het parcours in te korten of in extreme gevallen de
wedstrijd af te gelasten.
De aard van het parcours (open en zonnig of bebost met veel schaduw, vlak of heuvelachtig en wel
of geen waterpartijen) kan, naast de temperatuur, bepalend zijn voor het inkorten of afgelasten van
een wedstrijd.
De organisator zal rekening houden met de meteorologische omstandigheden op de wedstrijddag, in
overleg met de wedstrijdleiding en eventueel de dierenarts.
De deelnemers worden uiterlijk 20 minuten voor de start op de hoogte gesteld van eventuele
aanpassingen.
Vanaf een temperatuur van 15°C moet een organisator de volgende maatregelen nemen: – tuinslang
en/of grote waterbakken voor de honden bij start en aankomst. – halverwege het parcours van de
lange afstand waterbakken voor de honden .
Iedere deelnemer moet daarnaast zelf bij hogere temperaturen oververhitting voorkomen door de
hond vooraf goed nat te maken en tijdens de wedstrijd tijdig te laten drinken en te laten afkoelen bij
de waterposten.
Hij moet indien nodig het tempo aanpassen en een pauze inlassen. Sommige honden (denk aan
zwaardere of langharige rassen) kunnen op advies van de dierenarts, of wedstrijdleiding worden
verplicht af te zien van deelname aan lange afstanden bij zware weersomstandigheden.
Ook bij andere extreme (weers)omstandigheden zoals onweer of vorst/gladheid kan de organisatie
besluiten de wedstrijd te onderbreken, in te korten, uit te stellen of af te gelasten als de veiligheid
van de deelnemers of medewerkers in het gedrang komt.

5. Sportieve ethiek
Iedere deelnemer moet zich aan de reglementen houden, zich sportief gedragen en te allen tijde
rekening houden met het welzijn van de honden en het respect dat ze verdienen.
Gebruik van prestatiebevorderende middelen (doping) is verboden voor zowel hond als loper.
De loper en de hond vormen samen een team waarbij de hond deelt in de titels en voor zover
mogelijk deelneemt aan de prijsuitreiking en het podiumgebeuren (met uitzondering van angstige en
agressieve honden). Hierbij is het van belang dat de hond het podiumgebeuren niet als onprettig
ervaart.
Canicross is een ‘natuursport‘ waarbij respect voor de omgeving en het netjes achterlaten van de
wedstrijdlocatie van groot belang zijn.
Deelnemers moeten altijd rekening houden met andere recreanten, zoals wandelaars, fietsers en
ruiters, die van dezelfde plek gebruik maken en ervoor zorgen dat deze geen overlast ondervinden.
De toekomst van de volgende wedstrijden en de goede naam van de sport hangen hier vanaf.
Elke vorm van onsportief gedrag of inbreuk tegen de regels kan leiden tot sancties en zelfs tot
uitsluiting van deelname aan activiteiten van AV Spirit.

6. Instructie Parcoursopbouw
Bij het parcours uitzetten moet je zowel denken aan de deelnemers die tijdig en duidelijk moeten
zien waar ze heen moeten, als aan het waarschuwen van de wandelaars/fietsers/hardlopers die
gebruik kunnen maken van de paden.
De deelnemers moeten de route zonder aanwijzingen van de parcoursposten kunnen volgen en de
overige gebruikers moeten duidelijk zien dat er een wedstrijd wordt gehouden zodat ze hiermee
rekening kunnen houden.
Liever een bordje teveel dan 1 te weinig.
Plaats de paaltjes zo dat de honden ze niet omver kunnen lopen! Pijlen of bordjes worden geplaatst
bij bochten en kruisingen en overal waar de route onduidelijk is.
De houten paaltjes moet je in de grond timmeren.
Bij onduidelijke bochten moet er een pijl kort (ongeveer 10 meter) voor de bocht worden geplaatst
en altijd aan de kant van de afslag.
Zijpaden die op het parcours uitkomen met lint over de grond afzetten
Tussendoor op langere stukken af en toe een lintje ophangen ter bevestiging dat de deelnemer op
de juiste route zit. Gebruik lange stukken lint die goed zichtbaar zijn.

7. Instructie Parcoursbegeleiders
Meenemen: Verkeersregelaars hesje, warme kleding, telefoon (en/of portofoon), pen en papier, wat
te eten en drinken, tas(je) voor het opruimen van parcoursspullen.
Belangrijkste taak is het vrij houden van het parcours, zowel voor de veiligheid van de deelnemers
als voor wandelaars, auto’s en fietsers: –
Vraag mensen met honden vriendelijk maar dringend hun hond kort te houden of (liefst) een andere
kant uit te wandelen.
Waarschuw fietsers en wandelaars die het parcours kruisenlen en vraag ze bij een oversteekpunt
vaart te minderen en te stoppen als er canicrossers aankomen. – Leg indien nodig uit wat canicrossen
inhoudt en dat de snelheid soms heel hoog ligt zodat botsingen nare gevolgen kunnen hebben. –
Blijf altijd vriendelijk en beleefd, als mensen niet luisteren en toch doorlopen kun je daar niets aan
doen.
Wel altijd de wedstrijdleiding waarschuwen via je portofoon of mobieltje als er problemen dreigen
te ontstaan (en eventueel foto of filmpje maken).
Route of richting aangeven aan de deelnemers is in principe niet nodig, daar zijn de bordjes, pijlen
en lintjes voor, maar: – Controleer bij aankomst of alle bordjes en lintjes in de omgeving van jouw
post goed zichtbaar zijn en de goede kant uit wijzen. – Waarschuw deelnemers die fout lopen en
noteer hun nummer als ze dit bewust doen (uitstappen of afsnijden). –
Als de wedstrijd over is wordt dit gemeld door een naloper of nafietser en kun je terug naar het
start/finishterrein.
Na de laatste afstand moet het parcours worden opgeruimd en is het fijn als je onderweg zoveel
mogelijk lintjes en bordjes oppikt. Wat je niet kunt meenemen wordt later door de organisatie
opgeruimd.
Waterpost (alleen lange afstand):
Emmers en/of badjes moeten niet te dicht op elkaar staan, minstens 2 meter ertussen en de honden
moeten er makkelijk bij kunnen.
Liefst vlak naast het pad dus en bij een bocht in de binnenbocht. Tijdens de wedstrijd bijvullen indien
dit nodig is en er voldoende water voor handen is.
Deelnemers die een oververhitte en dorstige hond wegtrekken bij de bakken waarschuwen dat zij
een tijdstraf riskeren. (Teveel drinken mag wel worden voorkomen.)#
Nummer noteren bij het duidelijk overtreden van deze regel en negeren van de waarschuwing